Specifieke havens

Karakteristiek voor Rotterdam is de bundeling van meerdere grote goederenstromen. Elk segment heeft in de haven zijn eigen plek. Door deze clustering per activiteit is Rotterdam ook te typeren als een verzameling gespecialiseerde havens. 

Natte bulk
Ruwe aardolie, olieproducten en vloeibare chemicaliŽn vormen samen bijna de helft van de Rotterdamse goederenoverslag. Voor de opslag en het op afroep afleveren van deze natte bulk beschikt Rotterdam over gespecialiseerde tankterminals met meer dan dertig miljoen m≥ opslagcapaciteit. Eenderde van alle aanvoer gaat via een uitgebreid pijpleidingstelsel rechtstreeks door naar het Europese achterland.

De veelal in mammoettankers aangevoerde ruwe olie is ook de basis voor de in Rotterdam sterk aanwezige (petro)chemische industrie. In het haven- en industriegebied zijn vijf verschillende raffinaderijen en meer dan twintig multinationals uit de chemiesector gevestigd. De bedrijven zijn onderling met elkaar verbonden via een uitgebreid pijpleidingstelsel met een totale lengte van vijftienhonderd kilometer.

Droge bulk
Rotterdam heeft meerdere grote terminals voor de overslag van ijzererts en kolen. Een daarvan is eigendom van de Duitse staalindustrie zelf. IJzererts arriveert hier in enorme bulkschepen, met name vanuit BraziliŽ. Het achterlandvervoer naar de fabrieken gebeurt vervolgens met binnenvaartschepen over de rivier de Rijn.

Ook kolen worden in grote hoeveelheden overgeslagen in Rotterdam. Ongeveer 50 procent van deze aanvoer is bestemd voor de Nederlandse markt, de andere helft gaat naar Engeland en Duitsland. De haven behandelt verdere aanzienlijke hoeveelheden agribulk (granen, veevoer) en overige droge bulk.

Containers
Rotterdam is de belangrijkste Europese containerhaven. Het merendeel van de containeroverslag gebeurt op de Maasvlakte direct aan de Noordzee en verder landinwaarts in de Waal-/Eemhaven. Op de Maasvlakte kunnen de allergrootste containerschepen vierentwintig uur per dag terecht. Veel van de wereldwijd opererende containerlijndiensten doen met hun schepen slechts een beperkt aantal Europese havens aan. Rotterdam is er daar ťťn van, vaak als eerste en/of laatste aanloophaven in Europa. Vanuit de haven distribueren zogeheten 'feederschepen' de containers over zee naar kleinere havens. Ook is Rotterdam een belangrijk centrum voor shortsea-verkeer: het containervervoer over zee als onderdeel van intra-Europese transportketens.

In de directe omgeving van de containerterminals zijn drie Distriparken met grote distributiecentra van logistieke dienstverleners en verladers. Bedrijven kunnen hier de goederen uit containers opslaan, bewerken en herverpakken. Op afroep vindt daarna distributie plaats over de hele Europese markt.

Roll on/Roll of
In de haven zijn verschillende terminals gespecialiseerd in de afhandeling van RoRo-verkeer. Van en naar Groot-BrittanniŽ bijvoorbeeld is het slechts een korte overtocht. Ferries bieden meerdere vertrekken per dag. Alle RoRo-terminals zijn direct aangesloten op het Europese autosnelwegennet.

Voedsel
De bedrijven in de haven slaan jaarlijks circa dertig miljoen ton voedingsmiddelen en -grondstoffen over. Ongeveer zestig procent daarvan is bestemd voor de Europese markt. Belangrijke productgroepen zijn agrarische grondstoffen, drank, vlees, vis, conserven en graanproducten. Voor de overslag van groenten, fruit en vruchtensappen is op de noordoever van de haven een apart gebied gecreŽerd: Rotterdam Fruitport.


Overige breakbulk
De haven biedt een uitgebreide dienstverlening voor onder meer de afhandeling van autoís, staal, houtproducten en projectlading. Vaak wordt hierbij gebruik gemaakt van innovatieve concepten, zoals overdekte overslag en parkeergarages.

Achterlandverbindingen
Rotterdam biedt een ongeŽvenaard aantal verbindingen met de Europese markt. Al naar gelang de gewenste snelheid, prijs en hoeveelheid kunnen bedrijven opteren voor de trein, het binnenvaartschip, het feeder-/shortsea-schip, de truck of de pijpleiding. In en om de haven zijn vele honderden transporteurs gevestigd, elk met hun eigen specialiteit.
 
Voor grote partijen bulklading is het binnenvaartschip ideaal. Via de rivier de Rijn is efficiŽnt en milieuvriendelijk transport mogelijk tot diep in Europa. Ook steeds meer containers kiezen voor de route via de rivier. Inmiddels reist ruim eenderde van alle containers in Rotterdam per binnenvaartschip naar de eindbestemming.

Rotterdam is het begin- en eindpunt van honderden treinen per week. De opening van de Betuweroute per 1 januari 2007 geeft het gebruik van de trein een extra stimulans. De Betuweroute is de nieuwe honderdzestig kilometer lange goederenspoorlijn, die Rotterdam rechtstreeks verbindt met Duitsland.
Het feeder- en shortsea-schip verbinden Rotterdam over zee met meer dan tweehonderd Europese havens; vaak zijn er meerdere afvaarten per dag. Het shortsea-/feederschip vormt een steeds belangrijker alternatief voor het vervoer van lading over de drukke Europese wegen.

Ook ondergronds is Rotterdam direct verbonden met de grote industriŽle centra elders in Noordwest-Europa. De pijpleiding is een ideaal transportmiddel voor bulkchemie, ruwe olie en olieproducten. De truck blijft desondanks onmisbaar, met name voor het vervoer over kortere afstanden. De vrachtwagen is de enige modaliteit die overal voor de deur komt.

Nautisch product
Jaarlijks bezoeken circa 35.000 zeeschepen en 130.000 binnenvaartschepen de haven van Rotterdam. Opgeteld zorgt dat voor ongeveer 400.000 scheepsbewegingen. De veilige en efficiŽnte afhandeling van al dit scheepvaartverkeer gebeurt door het Havenbedrijf Rotterdam N.V.

Havenontwikkeling en infrastructuur
Samen met het Nederlandse ministerie van Verkeer en Waterstaat en de Provincie Zuid-Holland werkt het Havenbedrijf Rotterdam continu aan het verbeteren van de haveninfrastructuur en de verbindingen met het achterland. Het grootste infrastructuurproject is momenteel de realisatie van Maasvlakte 2. De aanleg van deze havenuitbreiding in de Noordzee start volgens plan in 2008. Tussen 2012 en 2014 kunnen de eerste bedrijven hier dan aan de slag. In totaal komt 1000 hectare bedrijfsterrein beschikbaar, direct aan diep vaarwater. Maasvlakte 2 is met name bedoeld voor containeroverslag, distributie en chemische industrie.

Milieu
Rotterdam wil behalve een bedrijfseconomische toplocatie ook een schone en veilige haven zijn. De haven bewijst al jaren dat grootschalige industriŽle activiteiten hand in hand kunnen gaan met zorg voor het milieu. Bij een goed zaken- en werkklimaat hoort een gezonde natuur.
Het Havenbedrijf Rotterdam hanteert een strikt beleid waar het gaat om bodem-, water- en luchtverontreiniging, geluidoverlast, afgifte van afval en veiligheid. De basis hiervoor is de Nederlandse en Europese wetgeving.


Bron: Port of Rotterdam

Beschrijving van de Rotterdamse haven

De stad Rotterdam is het grootste logistieke en industriŽle knooppunt van Europa. De haven is daar mee de grootste toegangspoort tot een Europese markt met ruim 460 miljoen consumenten. Rotterdam is daarom ťťn van de belangrijkste kruispunten van goederenstromen ter wereld. Meer dan vijfhonderd lijndiensten verbinden Rotterdam met wereldwijd ruim duizend havens. De overslag in het jaar 2005 bedroeg ruim 370 miljoen ton.

De haven van Rotterdam ligt aan de Noordzee. Vierentwintig uur per dag en zeven dagen per week kunnen de allergrootste zeeschepen hier zonder enige restricties terecht. De diepgang van de haven is ruim vierentwintig meter (75 voet). Een ander voordeel is dat de haven van Rotterdam bovendien geen sluizen kent. De vele maritieme dienstverleners staan garant voor snelle turnaround-tijden.

Het haven- en industriegebied strekt zich uit over een lengte van ruim veertig kilometer en meet 10.000 hectare. Bedrijven vinden hier alle denkbare faciliteiten voor overslag, distributie en industrie. Ook is er veel aanvullende dienstverlening beschikbaar. Rotterdam is bijvoorbeeld Europaís goedkoopste bunkerhaven. Door de omvang van de activiteiten biedt de haven belangrijke schaalvoordelen.

De Europese markt is vanuit Rotterdam bereikbaar via vijf concurrerende modaliteiten: weg, spoor, binnenvaart, kustvaart en pijpleiding. Goederen die ís morgens in Rotterdam arriveren, zijn nog dezelfde middag in bijvoorbeeld Duitsland, BelgiŽ, Frankrijk of Groot-BrittanniŽ. Een van de grootste voordelen van Rotterdam is de ligging aan de monding van de rivieren Rijn en Maas. Hierdoor is tot diep in Europa efficiŽnt en voordelig vervoer per binnenvaartschip mogelijk.

De haven van Rotterdam investeert continu in uitbreiding en verbetering van de dienstverlening. Het meest in het oog springende project is de aanstaande aanleg van de tweede Maasvlakte, een nieuw haven- en industriegebied in de Noordzee met duizend hectare bedrijfsterrein direct aan diep vaarwater.


Bron: Port of Rotterdam