Beschrijving haven

Antwerpen is de tweede haven van Europa en de vierde van de wereld. De haven behandelde in 2005 meer dan 160 miljoen ton maritiem goederenverkeer. Jaarlijks leggen er 15 000 zeeschepen en nog eens ruim 64 000 binnenschepen aan. Meer dan 140 000 mensen verdienen op een of andere manier hun brood in of dankzij de Scheldehaven.

De Antwerpse haven is onmisbaar voor de in- en uitvoer van de Europese Unie en draaischijf van heel wat handelsactiviteiten wereldwijd. Vooral de containertrafiek groeit explosief, met een jaarlijkse toename van tien tot vijftien procent. Containers vertegenwoordigen meer dan vier tiende van de maritieme trafiek in Antwerpen.

In het Havenhuis, de thuishaven van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen, vindt u een bibliotheek over haveneconomie en transport. De bibliotheek is op werkdagen en na afspraak te bezoeken, doorlopend van 9 tot 16 uur.